EWV #14 Online Registration

(18 June – 31 July 2023)

Mức Phí cho người nghe / khán giả
(Thời gian đăng ký = 18/6/2023 - 31/7/2023)

Fee for Observers
(Registration Period from 11 June to 31 July 2023)

[Please scroll down for English]

Thông tin đăng ký tham dự Hội thảo dành cho những ai quan tâm

Lệ phí quy định như sau:

Mức phí: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng Việt Nam), hoặc 30 USD: Áp dụng cho tất cả.

Miễn phí: Chỉ áp dụng cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng người Việt Nam và nước ngoài tại tất cả các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam và quốc tế. Nếu anh/chị thuộc đối tượng được miễn phí tham gia, anh/chị vẫn phải điền vào form đăng ký bên dưới và cung cấp thẻ sinh viên nơi anh/chị đang theo học.

***Lưu ý: Lệ phí đăng ký tham gia Hội thảo không thể hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.

Đăng ký: Đề nghị anh/chị đăng ký tham gia Hội thảo thông qua ba bước sau:

Bước 1: Khai form tại đường dẫn: https://forms.gle/GPRszkehLKQ22TgF8

Bước 2: Thanh toán lệ phí tham gia theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
Số tài khoản: 1037182153
Tên chủ tài khoản: CONG TY CP DICH VU VA TO CHUC SU KIEN HAI DANG
Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Vietcombank
Địa chỉ ngân hàng: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội, Việt Nam
Mã Swift của ngân hàng: BFTVVNVX

Cách 2: Chuyển khoản qua tài khoản Paypal bằng đường dẫn sau:
https://www.paypal.com/paypalme/ewvhue

Bước 3: Sau khi nộp lệ phí, anh/chị vui lòng chụp ảnh màn hình giao dịch chuyển khoản và gửi vào email Hội thảo engagingwithvietnam@gmail.com. Đề nghị anh/chị ghi rõ trong email các thông tin: Tên đầy đủ của anh/chị, và tổ chức/nơi làm việc, hoặc trường đang theo học.

Trân trọng cám ơn sự quan tâm và cộng tác của anh/chị!

Registration Instructions for attendees (non-presenters)

Thank you for your interest in attending the 14th Engaging With Vietnam conference. All attendees (non-presenters) must 1) register, 2) pay the registration fee, and 3) send us a screenshot of your payment.

Fee for Attendees: 500.000 VND or 30 USD: For all participants.

Waived: Only for undergraduate students (both Vietnamese and non-Vietnamese) currently enrolled in domestic and international universities and colleges. If you are eligible for the fee waiver, you are still required to fill in the registration form provided below and to attach evidence of your student status.

The registration fee is non-refundable.

Registration: To confirm your attendance, please complete the three steps below.

Step 1: Fill in the registration form at this link: https://forms.gle/GPRszkehLKQ22TgF8

Step 2: Make the payment for registration fee(s) following the instructions here:

Option 1: Bank transfer
Account Number: 1037182153
Account Name: CONG TY CP DICH VU VA TO CHUC SU KIEN HAI DANG
Bank: Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam (VCB)
Bank Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
Swift code: BFTVVNVX

Option 2: Payment via Paypal:
https://www.paypal.com/paypalme/ewvhue

Step 3: As proof of payment, please take a screenshot of your payment and email it to engagingwithvietnam@gmail.com. Please make sure to include in the email your name and affiliation.

Thank you very much, and we look forward to seeing you in Hue in August!!