Chủ Nhật / Sunday 6 August

7:30-12:00 ✧ Tham quan Lăng Gia Long và Đàn Nam Giao / Visit the Tomb of Emperor Gia Long and the Nam Giao Altar

7:30-12:00: Tham quan Lăng Gia Long và Đàn Nam Giao / Visit the Tomb of Emperor Gia Long and the Nam Giao Altar

Lưu ý: Hội thảo sẽ cung cấp phương tiện di chuyển, và hỗ trợ việc tổ chức; người tham dự tự lo chi phí ăn uống và cho các hoạt động du lịch tại địa điểm tham quan. Trân trọng thông báo và cám ơn!

Please note: we will provide transportation and help organize the trip; however, participants are responsible for expenses on food/drinks and other tourist activities on the site. Thank you!