Thứ Bảy / Saturday 5 August

Venue: Trường Quốc Học Huế/ The Quoc Hoc School, 12 Le Loi, Hue City

6:30-7:30 ✧ Ký họa, ăn sáng, café trong Chợ Đông Ba/ Breakfast and sketch walk in Dong Ba market

Led by Rui Oliveira Lopes, Mohamed Hj Osman, and others (Location: Chợ Đông Ba / Đông Ba Market

Photo by Trần Quang Trung.

8:00-10:00 ✧ Phiên Song Song 08 / Session 08

Panel 52: Covid-19 Challenges to Heritage, Identity and Belonging in Urban Vietnam

Time: 8:00-10:00 (5/8)

Location: P.16

Chair: Catherine Earl (RMIT Vietnam)

An Overview of the Covid-19 Pandemic Impact and Recovery on Residents and Migrants in 3 Large Cities in Vietnam

Nguyen Thi Hong Xoan (USSH, VNU HCMC)

Pandemic Recovery in Can Tho City: Building Identity and Belonging for the Future in the Mekong Delta’s Largest City

Trần Nguyễn Tường Oanh (USSH, VNU HCMC)

Da Nang’s Dilemma: Challenges for Migrants and Residents Living in Poverty Before, During and After the Covid-19 Pandemic

Phạm Thị Tú Anh (USSH, VNU HCMC)

Belonging as Intangible Heritage: Covid-19 Recovery and Future Opportunities in HCMC

Phạm Thị Thuỳ Trang (USSH, VNU HCMC)

Panel 53: Heritage of (Religious) Beliefs

Time: 8:00-10:00 (5/8)

Location: P.17

Chair: Liam C. Kelley (Universiti Brunei Darussalam)

Dongsonian Dualism

Arsenii Zorin (Saint Petersburg State University)

Elephant Statues as a Part of the Vietnamese Nation-Building Process

Chari Hamratanaphon (University of California, Riverside)

The Heritage of Hinduism in Vietnam

Nguyễn Ngọc Quỳnh (The Central Commitee of the Vietnam Fatherland Front) and Nguyễn Thị Hoa Nâu (Independent Researcher)

Water Symbol in Sculptural Vietnam Dragon Figure from the 11th Century to the 15th Century

Dang Long Can (Ho Chi Minh City University of Fine Arts)

Panel 54: Tích hợp tài nguyên văn hoá trong quá trình di sản hóa: thực hành di sản văn hoá ở các vùng miền (Integrating Cultural Resources in the Process of Heritagization: The Practices of Cultural Heritage in Some Areas of Vietnam)

Time: 8:00-10:00 (5/8)

Location: P.18

Chair: Lâm Thị Mỹ Dung (VNU Hanoi)

The Problem of Developing Tourism Connected with Conserving and Promoting Local Cultural Heritage and Promoting Local Cultural Heritage and Identity: A Case Study of Bà Đen Moutain Tourism in Tây Ninh Province

Phan Thị Thu Hiền (USSH, VNU HCMC) & Võ Sông Hương (USSH, VNU HCMC)

Evidence-based Performances and the Tangibilities of an Intangible Cultural Heritage: The Case of Gong Culture

Trần Hoài (School of Interdisciplinary Studies, VNU Hanoi)

Creating, Transmitting and Practicing Of Heritage: A Case Study of Whale Worship (Cá Ông Worship) of Residents along the Doc River in Ca Mau Province

La Mai Thi Gia (USSH, VNU HCMC)

Hò in the Fields in the Southwestern Region of Vietnam: A Case Study of the Hò Heritage in Đồng Tháp Province

Phan Thi Kim Anh (HCMC University of Technology)

Heritage Tourism and Sustainable Tourism Development: A Case Study of Sa Pa

Nguyễn Thị Thuyết (Hanoi Open University)

Panel 55: Policy Issues

Time: 8:00-10:00 (5/8)

Location: P.19

Chair: Vu Minh Hoang (Fulbright University Vietnam)

Aspirations of Belonging: The Formation of Alternative Spaces of Citizenship at the Vietnamese Frontier

Franziska Susana Nicolaisen and Mirjam Le (University of Passau)

Modern Heritage: Revealing Modernity’s Thesis of Discrimination in Sino-Vietnamese Relations

Nguyen Tan Dat (Independent Researcher)

Strategic Culture, Generation and Vietnam Defense Decision – Making

Tran Bang (Université Paris 2 Panthéon – Assas)

“Only the best can take part”: The role of exclusiveness in Vietnam’s State Organized Homeland Tours

Barbora Novakova (Charles University)

Panel 56: Culture and Architecture

Time: 8:00-10:00 (5/8)

Location: P.20

Chair: Su Nguyen (VASS, Waseda University)

Xu hướng sinh viên đối với chương trình nghệ thuật Ký Ức Hội An

Dương Ngọc Thắng (University of Economics HCMC)

Kí ức vườn xứ Huế

Trần Thị Ánh Nguyệt (Independent Researcher)

Tri thức dân gian trong một số công trình kiến trúc của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát

Nguyễn Hồ Phong (Trường Đại học Văn hóa TP. HCM)

Hội nhập văn hóa, bảo tồn bản sắc tộc người và sáng tạo di sản qua nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của nhà thờ Chính tòa, giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng

Lê Thị Cúc (Hanoi University of Culture in Vietnam)

Panel 57: The Heritage of Nguyen Dynasty Art

Time: 8:00-10:00 (5/8)

Location: P.21

Chair: Tran Van Dung (Cultural Heritage Management Division, Department of Culture and Sports Thua Thien Hue)

Bảo tồn, trùng tu, tôn tạo hệ thống các di tích lăng mộ thời Nguyễn ở Nam bộ: thực tiễn và những vấn đề đặt ra

Lương Chánh Tòng and Bùi Ngọc Trình (Saigon University of Technology)

Giá trị di sản của nghệ thuật tạo hình dân gian trong kiến trúc cung đình Huế: Những vấn đề bảo tồn và phát triển di sản bền vững

Ngo Ngan Ha (Nguyen Tat Thanh University) and Tran Minh Nhut (Hoa Sen University)

Applications for the Images Documentary Heritage on the Nine Urns of the Nguyen Dynasty in Education and Creative Arts

Pham Dang Nhat Thai, Nguyễn Ngọc Bảo Ngân and Nguyễn Nguyên Dạ Thảo (University of Science, Hue University)

Nhận diện nghệ thuật trang trí trên lễ phục cung đình triều Nguyễn (1802 -1945) / Identifying Decorative Art on the Royal Vestiments of the Nguyen Dynasty (1802 -1945)

Vũ Huyền Trang (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành)

Panel 58: Higher Education & Wellbeing

Time: 8:00-10:00 (5/8)

Location: P.22

Chair: Le Thuy Linh (AMES Australia, & Monash University)

Student Agency in Enhancing Graduate Employability at Vietnamese Universities

Phung Thi Duc (The University of Tazmania)

Springboards and Linkages: The Pathway of College Graduates from Chinese Universities to South Korean Elite Universities

Lyu Jiayi and Shen Wenqin (Peking University)

The Ripple Effect: Investigating the Relationship between EFL Teacher Wellbeing and the Academic Performance of English Majored Freshmen – A Case Study at HUBT

Tran Thi Tuyet (Hanoi University of Business and Technology)

The Wellbeing of Vietnamese University English Language Teachers

Nguyen Minh Bich Van (USSH, VNU HCMC)

Panel 59: Preserving Culture

Time: 8:00-10:00 (5/8)

Location: P.23

Chair: Tran Nguyen Khang (USSH, VNU HCMC)

Một góc văn hóa nhìn từ các bảo tàng tư nhân tại Việt Nam

Nguyen Thi Hong Cuc (Independent Researcher)

Hành trình sống cùng di sản: Bảo tồn và tôn vinh giá trị văn hóa của dân

Nguyễn Thùy Nhung (Đại học Sư phạm Huế – Đại học Huế)

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc tín ngưỡng, tôn giáo của người Hoa gắn với phát triển du lịch di sản văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh

Dao Vinh Hop (Đại học Sài Gòn)

Di sản văn hóa: Một góc nhìn về ngưỡng văn hóa cộng đồng

Phan Tuấn Quốc (Mekongaholics)

10:00-10:30 ✧ Giải lao / Break

10:30-12:00 ✧ Phiên Song Song 09 / Session 09

Panel 60: Transforming Education

Time: 10:30-12:00 (5/8)

Location: P.16

Chair: Sin-Yi (Cindy) Chang, National Taiwan University

Comparing Kartini and Kieu: A Story on Women’s Emancipation via Education

Hamizah Haidi (Universiti Brunei Darussalam)

The IDEAL World to Keep Students in Vietnamese Class More Engaged and Motivated with Vietnam Study

Nguyen Thuy Anh (University of Michigan)

The Necessity of Decolonizing Foreign Language Education: Examining the Problems with Examination-Oriented Teaching and Learning

Nguyễn Hồng Ngọc (Tokyo Metropolitan University)

Panel 61: Một lịch sử khác ít được biết đến của các tôn giáo tại Huế

Time: 10:30-12:00 (5/8)

Location: P.17

Chair: Lê Nam Trung Hiếu (International School of Hue University)

Dòng Tên với buổi đầu của Thiên Chúa Giáo tại kinh đô của Đàng Trong

Lê Nam Trung Hiếu (International School of Hue University)

Lịch sử hình thành và phát triển Dòng Thánh Tâm Huế – Tổng Giáo phận Huế

Gioan Nguyễn Viết Bảy cSc (Dòng Thánh Tâm Huế)

Truyền thừa Phật giáo Nam tông tại Thừa Thiên Huế – Lịch sử và hiện trạng

Minh Giải (Đại học Huế)

Panel 62: The Mother Goddess Religion

Time: 10:30-12:00 (5/8)

Location: P.18

Chair: Nguyen Thi Hien (School of Interdisciplinary Studies, VNU Hanoi)

Four Palaces and a Heritage: UNESCO and the Mother Goddesses Religion in Central Vietnam

Camille Senepin (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Centre Asie du Sud Est, Paris)

Hau Dong: Reconstructions and Adaptations of the Practice and their Role in New Identities

Sheba Saeed (RMIT Vietnam)

Ghi danh di sản văn hóa phi vật thể và sự thay đổi đổi giá trị, nhận thức về di sản: Trường hợp Thực hành thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Nguyen Thi Hien (School of Interdisciplinary Studies, VNU Hanoi)

Panel 63: Heritage Materials

Time: 10:30-12:00 (5/8)

Location: P.19

Chair: Tran Nguyen Khang (USSH, VNU HCMC)

Nghệ thuật trang trí gạch gốm đất nung truyền thống trong kiến trúc, nội thất đương đại Việt Nam

Luu Viet Thang (University of Arts and Design)

Nghệ thuật ghép gốm (mosaic) ở Nam bộ, Việt Nam – di sản từ truyền thống đến đương đại

Nguyen Thi Thu Trang (University of Fine Arts of HCMC)

Cinema is Heritage, Really? (The Case of the Classic Film of the Vietnam Feature Film Studios)

Nguyen Hoang Diep (Ơ Kìa Hà Nội Film Production)

Panel 64: Student Engagement and Faculty Development

Time: 10:30-12:00 (5/8)

Location: P.20

Chair: Phuong To Tam (Foreign Trade University)

Mentoring as a Form of Junior Faculty Development: A Chronological Review of the Literature

Le Thi Bich Thuy, Phuong To Tam (Foreign Trade University) and Tran Thi Khanh Le (Academy of Journalism and Communication)

Promoting Student Engagement in Online Learning at Foreign Trade University

Nguyễn Vy Hạ, Phạm Hồng Yến, and Nguyễn Thị Hiền Hạnh (Foreign Trade University)

Exploring the Role of Career Coaching in Navigating Career Development for Fresh Graduates – Implications for Human Resource Development

Le Thuy Duong and Huyen Thi Minh Van (Foreign Trade University)

Panel 65: Museums and Heritage

Time: 10:30-12:00 (5/8)

Location: P.21

Chair: Huỳnh Thị Ánh Vân (Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế)

The Life and Career of Lê Bá Đảng

Lê Cẩm Tế (Lebadang Memory Space)

Supporting the Tradition with Digital Data and Technology: Planning of the Hue Digital Museum

Jaehong Ahn (KAIST)

Khải Định Emperor and the First Museum of the Monarch in Vietnam: Understanding Royal Culture at the Turn of the 20th Century

Huỳnh Thị Ánh Vân (Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế)

Roundtable 07: Urban Waterways as Heritage

Time: 10:30-12:00 (5/8)

Location: P.22

Catherine Earl (RMIT Vietnam)

Participants: Tran Duc Trinh, Adhvaidha Kalidasan, Daisy Kanagasapapathy (RMIT Vietnam), Annette Markham (RMIT), Dao Le Na (USSH, VNU HCMC) and Vu Thi Hong Hanh (University of Architecture HCM)

Roundtable 08: 3D Virtual Experience – Sharing Vietnamese Betel Nut Culture with the World

Time: 10:30-12:00 (5/8)

Location: P.23

Chair: Michal Teague (RMIT)

Participants: Michal Teague and Ondris Pui (RMIT)

This panel will introduce a 3D virtual experience, where visitors can learn about Vietnam’s betel nut culture through interactive 3D artifacts, texts, images, and videos. This virtual experience was featured as part of an event called “Built with Bits” organised by Europeana – the flagship initiative of the European Union to support digital transformation in the field of cultural heritage.

12:00-13:00 ✧ Ăn Trưa / Lunch

(Có thể mua đồ ăn từ các gánh/quầy hàng ăn phục vụ tại địa điểm hội thảo/ Food stalls will be available to purchase at the conference site)

The Organizing Committee would like to inform you about the changes and update of the program as follows:

Saturday, August 5: All activities will take place at Quốc học school, instead of Huế University of Arts as stated on the program.

12:00 – 13:00: Lunch /Ăn trưa
13:00 – 15:30: Simultaneous workshops. These workshops will take place in the same rooms as the parallel panels.
15:30 – 16:00: Break
16:00 – 17:00: Closing Ceremony.

13:00-15:30 ✧ Simultaneous Workshops

Perfume River Creative Photo Workshop
Catherine Earl, Adhvaidha Kalidasan (RMIT Vietnam) and Annette Markham (RMIT)

Mở kho tư liệu các dự án nghệ thuật đương đại về di sản Huế + tour thực địa
Nguyễn Thị Thanh Mai (nghệ sĩ thị giác)

Learn How to Make 3D Digital Artefacts Using Photogrammetry
Michal Teague and Ondris Pui (RMIT)

Material Futures: Exploring Biobased Materials, Local Production Opportunities and Applications to Support the Innovation Ecosystem in Vietnam
Donna Cleveland (RMIT)

Trưng bày sản phẩm photovoice của một nhóm học sinh Việt Nam về di sản tộc người / Photovoice exhibit on ethnic heritage by a group of Vietnamese students. Trưng bày gồm 6 pa-nô về kỹ thuật dêt vải và trang phục của người Tày ở Lào cai (bằng hai thứ tiếng Anh-Việt) thực hiện vào năm 2022 / Exhibit of the weaving techniques of the Tày ethnic group in Lào Cai Province
Organized by Phan Phuong Anh (USSH, VNU Hanoi), Nguyen Thi Hong (Teacher, Hanoi-Amsterdam School) and a group of school students

15:30-16:00 ✧ Giải lao / Break

16:00-17:00 ✧ Lễ Bế Mạc / Closing Ceremony

Trường Quốc Học Huế

Closing Speeches

Presentation of conference participation certificates to participants

Surprise Activity 😁👍😎🤣