Thứ Sáu / Friday 4 August

Venue: Trường Quốc Học Huế/ The Quoc Hoc School, 12 Le Loi, Hue City

8:00-10:00 ✧ Phiên Song Song 07 / Session 07

Panel 45: Khai thác di sản trong công nghiệp văn hóa: tiềm năng và thách thức (Part 2)

Time: 8:00-10:00 (4/8)

Location: P.16

Chair: Pham Quynh Phuong (Khoa Các khoa học liên ngành, VNU Hanoi)

Kiến tạo địa điểm và di sản: Một nghiên cứu về quá trình quy hoạch điểm đến du lịch tại các khu di sản thế giới ở Việt Nam

Lưu Diệu Linh (Tạp chí Ngày Nay)

Revitalizing the Urban Experience of Dalat from the Interdisciplinary Dialogue of Creative Industries: Focusing on Sustainable Urban Design, Arts & Technology Transformation

Dang Thu Phuong (VNU Hanoi), Vuong Thuy Duong (enCity Urban Solutions, Ltd), Nguyen Minh Quang (FPT Software, Ltd) and Bui Mai Trinh (University of Art and Design)

Nghệ thuật công cộng xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch

Nguyen Thu Thuy (VNU Hanoi)

Panel 46: Preserving Culture in Huế and Beyond

Time: 8:00-10:00 (4/8)

Location: P.17

Chair: Phan Le Chung (University of Arts Hue University)

Hue – The Identity that Needs to be Preserved

Nguyen Thi Hanh Nguyen and Tran Hoang Lien (Nguyen Tat Thanh University)

Living with Heritage, (Re)Creating Heritage: A Case Study of Traditional to Contemporary Legends in Huế

Hoang Huu Phuoc (Huế University of Education)

Đôi điều về nét đẹp áo dài Huế hiện nay dưới góc nhìn của họa sĩ tạo hình

Nguyễn Thiện Đức (Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế)

Sắc thái bản địa không gian Nam bộ trong sáng tác Đoàn Giỏi và Trần Bảo Định
Trần Anh Phương (Hue College of Education)

Panel 47: Heritage and Art

Time: 8:00-10:00 (4/8)

Location: P.18

Chair: Le Nam Trung Hieu (International School Hue University) 

Trúc chỉ – một phép ứng xử với truyền thống trong quá trình xây dựng giá trị mới

Phan Hai Bang (College of Art, Hue University)

Dấu ấn về Điện Long An qua tranh minh họa trong tạp chí “Những Người Bạn Cố Đô Huế”

Nguyễn Thị Hòa (Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế)

Heritage and Art – The Limits and Possibilities of Encounters: The Case of the Project Edge of the Citadel

Nguyễn Minh Ngọc (Independent Researcher)

Nhận diện tính bản địa của hội họa Việt Nam đương đại

Nguyễn Thái Dương (University of Architecture Ho Chi Minh City)

Panel 48: Issues in Modern Vietnamese History

Time: 8:00-10:00 (4/8)

Location: P.20

Chair: Vu Minh Hoang (Fulbright University Vietnam)

“United for the Fatherland”: The Socialist and Democratic Parties of Vietnam, 1975-1988

Tran Cong Dai and Vu Minh Hoang (Fulbright University Vietnam)

“Militant and Southern”: The Afterlives of Le Van Duyet in building South Vietnam, 1949-1975

Nguyen Dieu Trang (Fulbright University Vietnam)

Promoting Vietnamese Identities: The Republic of Vietnam and its Cultural Diplomacy During the Vietnam War (1965-1975)

Trieu Huy Ha (University of Management and Technology, HCMC)

The Reunification of Buddhism in Vietnam: A Journey of Unity, Transformation, and Reinvention (1975-1981)

Nguyen Su (Vietnam Academy of Social Sciences, and Waseda University)

Panel 49: Language Education

Time: 8:00-10:00 (4/8)

Location: P.21

Chair: Ngo Thi Diem Hang (Garden Grove High School, South Australia)

Arts-based Methods and Cultural Heritage in English Language Classes

Nguyen Ngoc Anh (Vietnam National Institute of Educational Sciences)

Addressing the Challenges of Teaching Vietnamese Language for Heritage Learners from a Collaborative Approach for Vietnamese First Language Educators Network

Tran Thi Thanh Hieu (St Dominic’s Priory College)

Tài nguyên trò chơi dân gian trong dạy học tiếng Việt di sản cho trẻ em người Việt ở nước ngoài

Luong Thi Hien (Hanoi National University of Education)

Panel 50: Vietnamese Heritage through Digital/Mixed Art and (Audio)Visuality. Methods and Practice

This panel is supported by the School of Communication and Design, RMIT Vietnam.

Time: 8:00-10:00 (4/8)

Location: P.22

Chair: Agnieszka Kiejziewicz (RMIT Vietnam)

Museum and Street: A Brief Discussion about the Design of Sense-Making Environments in Southern Vietnam

Kenneth Rabin (RMIT Vietnam)

Saigon on Instagram: Photographing Focal Practices, Heritage, and the Ordinary

Justin Michael Battin (RMIT Vietnam)

The Lens of Transitions: A Photographer, a Photograph, and an Act of Capturing the Essence of Vietnam

Piotr Wajda (Independent Researcher)

Dialogues, Conversations, Escapism and Alternative Realities: Vietnamese Heritage in Mixed-media Practice

Hà Ninh Pham (RMIT Vietnam)

Immersive Community Engagement around Kenh Te Canal, HCMC: VR Film and Digital Ethnography

Agnieszka Kiejziewicz (RMIT Vietnam)

Panel 51: Tourism and Preservation

Time: 8:00-10:00 (4/8)

Location: P.23

Chair: V. Dao Truong (Universiti Brunei Darussalam)

The Influence of Globalization on Preserving and Promoting Vietnamese Cultural Identity in Marine Cultural Festivals

Nguyen Minh Giang (USSH, VNU HCMC)

The Influence of Religious Beliefs on Tourists’ Attachment to Festivals in Vietnam: A Case Study of Yen Tu Festival

Dieu Linh Do (Dai Nam University) and Dang Thi Phuong Anh (USSH, VNU Hanoi)

Bảo tồn di sản văn hóa tộc người trong phát triển du lịch (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Đắk Lắk)

Luong Thanh Son (Tra Vinh University)

Bảo tồn nghề và làng nghề truyền thống từ phát triển du lịch – định hướng và thực tế

Ngô Thanh Loan (Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM)

10:00-10:30 ✧ Giải lao / Break

10:30-12:00 ✧ Phiên Tọa đàm Toàn thể 2 / Plenary Talkshow Session 2

Talkshow: Heritage from the Perspectives of Architecture, Art and Preservation / Di Sản Từ Góc Độ Kiến Trúc, Nghệ Thuật và Bảo Tồn

Date and Time: 10:30 – 12:00 (4/8)
Location: Main Conference Hall (Trường Quốc Học Huế)
Chair: Lê Phước Anh (Khoa Các khoa học liên ngành, ĐH Quốc gia Hà Nội)

Discussants / Tham gia Tọa đàm: GSTS. Trương Quốc Bình (Nguyên Phó cục trưởng Cục Di sản, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam), KTS. Phùng Phu (Nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế), TS. Trần Hậu Yên Thế (Khoa Các Khoa học Liên ngành, ĐHQG Hà Nội), TS. Phan Lê Chung (ĐH Nghệ Thuật Đại học Huế) & TS. Nguyễn Thị Hậu (USSH, VNU HCMC)

12:00-13:30 ✧ Ăn Trưa / Lunch

(Có thể mua đồ ăn từ các gánh/quầy hàng ăn phục vụ tại địa điểm hội thảo/ Food stalls will be available to purchase at the conference site)

13:30-15:30 ✧ Phiên Tọa đàm Toàn thể 3 / Plenary Talkshow Session 3

Trang phục và Quốc phục: Thảo luận mở về Áo Dài / Clothing and National Attire: An Open Discussion about the Áo Dài

Date and Time: 13:30 – 15:30 (4/8)
Location: Main Conference Hall (Trường Quốc Học Huế)
Chair: Phan Thanh Hải (Director, Department of Culture and Sports, Thua Thien Hue Province)

Discussants / Tham gia Tọa đàm: GS.TS Thái Kim Lan, Nguyễn Đức Bình (Ban Văn hoá Nghệ Thuật, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật [Bộ VHTTDL]), Nhà thiết kế, nghệ nhân áo dài Phạm Văn Tuyền (Năm Tuyền; TP HCM), TS Phan Lê Chung (Chủ tịch Hội đồng nhà trường, Trường Đại học Nghệ thuật Huế), TS Trần Văn Dũng (Sở Văn hóa & Thể thao TTH), TS Lê Nam Trung Hiếu (Khoa Quốc Tế, ĐH Huế), NTK Áo dài Quang Hòa, NTK Áo dài Đoan Trang, NTK Áo dài Trần Thiện Khánh, PGS.TS. Trần Thị An (Khoa Các Khoa học Liên ngành, ĐHQG Hà Nội), Dr. Lê Thùy Linh (AMES, Australia), Trần Bích Ngọc (Chuyên viên Bộ Ngoại Giao VN, Sinh viên quốc tế ĐH Brunei Darussalam)

15:45-18:00 ✧ Visit to the Imperial Citadel/Thăm Đại Nội

Visit to the Imperial Citadel/Thăm Đại Nội

We will also visit some museums, including the Hue Royal Antiquities Museum (Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) and the Thua Thien Hue History Museum (Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế) which is hosting an exhibit organized by some EWV participants entitled “Waging Peace in Vietnam.”

19:00-21:00 ✧ Chương trình Phong Y Yến / Phong Y Yến Gala Event

Cung An Định / An Dinh Palace, 152 Nguyễn Huệ, tp Huế

Phong Y Yến Gala Event at Cung An Định / An Định Palace

Chương trình PHONG Y YẾN, Cung An Định (chương trình di sản đặc sắc đa phương tiện, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc và trình diễn thời trang, giới thiệu các nhà thiết kế áo dài, nghệ nhân pháp lam, giấy, diều, v.v.
** Lưu ý: Tham gia Chương trình Phong Y Yến có thể phải mua vé. Để biết thông tin cụ thể xin xem: https://phongyyen.com/

Phong Y Yến Gala Event held on the grounds of the historic An Định Palace. This event will feature diverse performances, a fashion show from models who showcase several limited edition designs especially created for the Phong Y Yến by fashion designers, and cuisine that represents the elegance of Huê’s past as the royal capital and as the now city of heritage.
**Admission to the Phong Y Yến program may require a paid ticket. For more information, please visit: https://phongyyen.com/