Thứ Năm / Thursday 3 August

Venue: Trường Quốc Học Huế/ The Quoc Hoc School, 12 Le Loi, Hue City

6:30-7:30 ✧ Đi bộ, ăn sáng, và ký họa cuộc sống, cảnh quan dọc Sông Hương/ Sketch Walk along the Huong River, breakfast, and coffee

Led by Rui Oliveira Lopes, Mohamed Hj Osman, and others (Location: TBC).

Photo by Trần Quang Trung.

8:00-10:00 ✧ Phiên Song Song 04 / Session 04

Panel 23: Revisiting the Concept of Heritage: From UNESCO to Vietnam

Time: 8:00-10:00 (3/8)

Location: P.16

Chair: Nguyen Thi Hien (VNU Hanoi)

When Being Identified as a Heritage Element: Relationships and Dimensions of Heritage

Nguyen Thi Hien (VNU Hanoi)

Between Community and Market: Approaching Cultural Heritage through the Lens of Intellectual Property Rights

Nguyen Thi Thanh Hoa (Vietnam National Institute of Culture and Arts)

Religious Heritage: From UNESCO the West and Implications for Vietnam

Mai Thị Hạnh (VNU Hanoi)

Panel 24: Reconciling with the Past

Time: 8:00-10:00 (3/8)

Location: P.17

Chair: Vu Minh Hoang (Fulbright University Vietnam)

U.S.-Vietnamese Cooperation on Memorializing Legacies of War

Andrew Wells-Dang, Vu Ha Phuong and Jenny Nguyen (U.S. Institute of Peace)

Fighting the Invisible Battle: Investigating the Struggles Faced by Veterans of the American Vietnam War in Accessing Adequate Mental Health Care

Đỗ Nguyễn Hà Vy, Pho Do Quyen and Van Khanh Quynh (Fulbright University Việt Nam)

Neither Glorious Victory or Endless Sufferings: A Discourse on Armed Conflicts

Ooi Keat Gin (Universiti Brunei Darussalam) and Cao Kim Lan (Institute of Literature, VASS)

From Confucianism to Feminism: The Role of Vietnamese Women in the Vietnam War and Beyond

Ngo Thi Minh Huong (National University Hanoi – University of Law)

Panel 25: The Heritage of Belief Systems

Time: 8:00-10:00 (3/8)

Location: P.18

Chair: Su Nguyen (VASS, & Waseda University)

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nho học Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Đỗ Thị Hương Thảo (USSH, VNU Hanoi)

Sức sống của di sản văn hóa truyền thống cộng đồng làng xã trong bối cảnh hiện nay – nhìn từ hệ thống di tích tín ngưỡng làng biển An Bằng

Nguyễn Thăng Long (Independent Researcher)

Tử vi và những hy vọng về tương lai trong bối cảnh đương đại

Nguyen Bang Giang (Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM) and Bùi Duy Thanh Mai (Independent Researcher)

Quản trị di sản, thế tục hóa cái thiêng: nghiên cứu trường hợp cụ thể tại lễ hội Hết Chá của cộng đồng người Thái, bản Áng, Đông Sang, Mộc Châu

Pham Dang Xuan Huong and Do Thi Thu Ha (Institute of Cultural Studies)

Panel 26: The Heritage of Arts in Contemporary Vietnamese Society: Regeneration and Transformation (Part 2)

Time: 8:00-10:00 (3/8)

Location: P.20

Chair: Doan Thi My Huong (Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies)

Traditional Screens and their Variations in Vietnamese Contemporary Culture

Dang Mai Anh (University of Industrial Fine Arts)

Muong Chanh Pottery Art Heritage in Today’s Society: Risks and Challenges

Phan Thanh Son (University of Industrial Fine Arts)

The Art of Using Traditional Rattan Weaving Patterns in Modern Fashion Accessories

Ngo Thi Thu Huong (University of Industrial Fine Arts)

The Inheritance and Transformation of Porcelain Mosaic Art in Vietnamese Decorating Public Spaces from 1990 to the Present

Hoang Van Tung (University of Industrial Fine Arts)

Panel 27: Mapping Vietnamese Heritage - (Re)Creation, Interpretation, and Representation

This panel is supported by the School of Communication and Design, RMIT Vietnam.

Time: 8:00-10:00 (3/8)

Location: P.21

Chair: Rachel Jahja (RMIT)

Saigonography

Rachel Jahja (RMIT)

Creative Methods: Augmented Reality as a Tool for Community Impact

Andrew Stiff (RMIT)

Black River: Mapping Urban Atmosphere in Experiential Fieldwork Using a Canal Setting Toward the Making of a Sound Installation

Thierry Bernard (RMIT)

Beyond the City: Counter-Mapping as an Investigative Approach to Urban and Social Transformations

Yuri Frassi (Officine Gặp)

Re-Assessment of Canal Heritage Value in Saigon-HCMC

Vu Thi Hong Hanh (University of Architecture HCMC)

Panel 28: Maintaining Culture and Heritage

Time: 8:00-10:00 (3/8)

Location: P.22

Chair: Stan BH Tan-Tangbau (Nanyang Academy of Fine Arts)

Why is Natural Heritage being Destroyed? Case Studies and Criteria for Protection

Phong Le Hai Hong and Binh Tran Duy (Nguyen Tat Thanh University)

Contestation of Managing Colonial Heritage in a Post-colonial Era: A Case Study of French Heritage in Hue, Vietnam

Nguyễn Vũ Quỳnh Thi (Van Lang University)

Architectural Characteristics and The Role of Transportation Connections of the Bridges Crossing the Ngu Ha River in the Hue Imperial City

Truong Hong Truong (Hue University of Science)

Situation and Solutions for Promoting the Heritage Values of Gia Hoi – Cho Dinh Ancient Town in the Current Urbanization

Tran Van Dung (Cultural Heritage Management Division, Department of Culture and Sports Thua Thien Hue)

Panel 29: Sources for History

Time: 8:00-10:00 (3/8)

Location: P.23

Chair: Duong Van Bien (VASS, & Universiti Brunei Darussalam)

Ký ức về quá trình thích ứng văn hóa ở miền Bắc Việt Nam của những người lao động làm thuê trở về từ Tân Đảo và Tân Thế giới_Giá trị và khả năng tiếp cận

Nguyễn Văn Ngọc (USSH, VNU Hanoi)

Di sản tư liệu về Việt Nam trong các kho lưu trữ tại châu Âu và Việt Nam: câu chuyện của những ký ức từ thời Phục Hưng

Phạm Thị Kiều Ly (Khoa Các Khoa học liên ngành- Đại học Quốc gia Hà Nội)

Những tranh luận bình đẳng giới trên một số tờ báo dành cho phụ nữ tại Việt Nam đầu thế kỷ XX

Nguyen Vo Anh Tuan (USSH, VNU HCMCC)

Di sản văn hóa đền Xã Tắc (Móng Cái, Quảng Ninh) và ý nghĩa bảo vệ bờ cõi

Nguyen Hong Linh, Phan Thanh Viet, Nguyen Dieu Thuong (Thai Nguyen University of Education)

Roundtable 04: AI and Higher Education

Time: 8:00-10:00 (3/8)

Location: P.19

Chair: Catherine Earl (RMIT Vietnam)

Participants: Ngo Thi Diem Hang (Garden Grove High School, South Australia), Nguyen Thien Bao, Dinh Tung Anh, Nguyen My Hanh (RMIT Vietnam), Annette Markham (RMIT) and Trần Thị Minh (Nguyen Tat Thanh University)

10:00-10:30 ✧ Giải lao / Break

10:30-12:30 ✧ Phiên Song Song 05 / Session 05

Panel 30: The Identification and Protection of Heritage: Ambiguity and Controversy

Time: 10:30-12:30 (3/8)

Location: P.16

Chair: Mai Thị Hạnh (VNU Hanoi)

Heritage Protection Needs More Than an Archaeological Mindset

Le Phuoc Anh (VNU Hanoi)

Protecting Mass Housing Complex for the Diversity of Architectural Heritage in Hanoi

Tran Yen The (VNU Hanoi)

Heritage or Non-heritage: Discussion through Installation and Performance Activities (Case Study at the Vietnam Museum of Ethnology)

An Thu Tra (Vietnam Museum of Ethnology)

Panel 31: Tích hợp tài nguyên văn hoá trong quá trình di sản hóa: di sản trong đời sống hàng ngày (Integrating Cultural Resources in the Process of Heritagization: Heritage in Everyday Life)

Time: 10:30-12:30 (3/8)

Location: P.17

Chair: Tran Thi An (VNU Hanoi)

Foods of the Inhabitants in Central Coast of Vietnam: Heritage, Values and Changes in Contemporary Context

Trần Đức Anh Sơn (Đông Á University)

Traditional Music Heritage of Khmer People in Southern Vietnam in Present-day Life

Phạm Tiết Khánh (Trà Vinh University)

Living with Quan Ho Folk – Songs as a Way of Living with the Heritage of Bac Ninh People: A Study on the Status of Quan Ho after Being Listed by UNESCO

Nguyễn Thị Huế (Institute of Literature)

Bringing Heritage into Life: A Case Study of Arhat Statue Gardens in the Northern Delta of Vietnam

Trần Hồng Vân (Institute of Literature)

Children Living with Cultural Heritage: A Research on Folk Game and Folksongs of Ethnic Minority Children in Northern Mountainous Regions of Vietnam

Lèng Thị Lan (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry)

Panel 32: Gender Studies

Time: 10:30-12:30 (3/8)

Location: P.18

Chair: Le Thuy Linh (AMES Australia, & Monash University)

Modern Womanhood in Vietnamese Popular Culture: Counter-discursive Femininity in the Work of Tlinh

Nguyen Song Hoang An and Jonathan J. Felix (RMIT University Vietnam)

Growing up Female in Vietnamese Patriarchal Families: A Narrative Inquiry

Doan Cam Ly and Nguyen Thanh Ha (University of Languages and International Studies)

How do you say “gay” in Vietnamese? Life of Lesbian, Gay and Bisexual Second Generation Vietnamese Migrants in the Czech Republic

Marta Lopatkova (Charles University)

Retrospective Childhoods of Young Vietnamese Queer Men: A Narrative Inquiry into Queer Sincerity

Lê Đình Phong and Phùng Hà Thanh (VNU University of Languages and International Studies)

Panel 33: Improving Tourism

Time: 10:30-12:30 (3/8)

Location: P.19

Chair: V. Dao Truong (Universiti Brunei Darussalam)

Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

Phan Thi Thu Huong (University of Economics, Hue University)

Hình ảnh đô thị như là yếu tố phát triển du lịch: lấy kinh thành Huế làm trường hợp nghiên cứu / The Image of the City as a Tourism Development Factor: The Case Study of Hue Citadel

Vo Ngoc Duc (University of Sciences, Hue University)

Tourists’ Perceptions Toward Literary Tourist Destination: A Case Study of Thua Thien Hue Province, Vietnam

Nguyen Ngoc Phuong Trinh, Nguyen Thi Hong Phuong (USSH, VNU HCMC) and Le Huu Nghia (UEH University)

The Development of Sustainable Tourism Based on Cultural Heritage: A Case Study of Raglai Customary Law

Nguyễn Trần Bảo Trinh (Tra Vinh University)

Panel 34: Design, the Arts, Education and Heritage

Time: 10:30-12:30 (3/8)

Location: P.20

Chair: Tran Nguyen Khang (USSH, VNU HCMC)

Vai trò của thiết kế đồ họa trong bảo tồn, phát huy di sản nghệ thuật múa rối nước ở việt nam hiện nay

Nguyen Duc Giang (Van Lang University)

Vận dụng di sản mỹ thuật truyền thống trong thiết kế đồ họa Việt Nam đương đại

Nguyen Hong Ngoc (Ho Chi Minh City University of Fine Arts)

Đưa di sản vào trường học: nhìn từ trường hợp di sản Ca Huế

Nguyễn Thị Lợi (Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Thị Thắng (Đại học Huế)

Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học thiết kế đồ họa áp dụng vào các chương trình Tổ chức sự kiện – Một giải pháp tái tạo các giá trị di sản

Quách Thị Ngọc An and Nguyễn Thị Thảo (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW)

Panel 35: Literary Heritage

Time: 10:30-12:30 (3/8)

Location: P.21

Chair: Phan Thu Hiền (USSH, VNU HCMC)

Southern Language and Accents Viewed from Narrative Art in Short Stories and Novels by Nguyen Ngoc Tu

Tran Thi Van Dung (Đại học sư phạm Hà Nội)

Những so sánh thú vị từ mẫu văn hóa: nhân vật con rối trong loại hình rối nước dân gian Việt Nam đến nhân vật mặt nạ-con rối trong tiểu thuyết “Hội chợ phù hoa” của W. Thackeray (Văn học Anh) và trong tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng

Nguyen Thi Thu Dung (University of Languages and International Studies)

Huế dưới góc nhìn cảm thức nơi chốn trong tiểu thuyết Công chúa Đồng Xuân của Trần Thùy Mai

Nguyễn Giáng Hương (Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình)

Văn học nghệ thuật, một cửa ngõ của hội nhập

Tran Thi Thuy Mai (Vietnam Writers’ Association) and Bùi Duy Tâm (Đại học Phan Châu Trinh)

Panel 36: Revolutionizing English Education: Exploring the Synergies Between Multidisciplinary Approaches, Technology Integration, and Innovative Teaching Methods

Time: 10:30-12:30 (3/8)

Location: P.22

Chair: Tran Thi Tuyet (Hanoi University of Business and Technology)

The Impact of Multidisciplinary Approach on Vocabulary Teaching for University Students: A Case Study at a Private University in Vietnam

Nguyen Minh Trang (FTU), Tran Thi Tuyet, Nguyen Thi Xuan and Quach Thi Phuong Anh (Hanoi University of Business and Technology)

Chat-GPT: Investigating Usage and Perspectives among Undergraduate Students in Vietnam

Nguyen Thi Nhu Ngoc, Nguyen Thi Dieu Hien (FPT University) and Tran Thi Tuyet (Hanoi University of Business and Technology)

Fostering Critical Thinking and Collaboration among EFL Undergraduates: An Investigation of Innovative Teaching Strategies

Tran Thi Tuyet (Hanoi University of Business and Technology)

Panel 37: Txuj Ci Hmoob: Hmong Experiences in Contemporary Vietnam

Time: 10:30-12:30 (3/8)

Location: P.23

Chair: Hà Yến Chi (University of California Riverside)

Materiality of Memory: How a Blanket Tells a Hmong Family’s Migration Hi/story in Vietnam

Hà Yến Chi (University of California Riverside)

Apathy towards Domestic Violence and Divorce among Hmong Women following Traditional Religion: A Theological Perspective

Khang A Tủa (Fulbright University Vietnam)

Restructuring Community Culture after Short-term Migration: Case Studies of Hmong Youth’s Return

Lồ Thuỳ Dung (Independent Researcher)

12:00-13:30 ✧ Ăn Trưa / Lunch

(Có thể mua đồ ăn từ các gánh/quầy hàng ăn phục vụ tại địa điểm hội thảo/ Food stalls will be available to purchase at the conference site)

During the lunch break we will continue the publication workshops from the previous day:

Publication Workshop 1: (led by Stan BH Tangbau-Tan & Tran Thi An) for those interested in the “Unpacking Heritage in Contemporary Vietnam” intended for the Global Vietnam book series published by Springer (Location: P.16)

Publication Workshop 2: (led by Phan Le Chung, Tran Hoai, and Le Nam Trung Hieu) for those interested in the 14th EWV Conference Proceedings to be published by a reputable Vietnamese academic publisher (Location: P.17)

Publication Workshop 3: (led by V. Dao Truong, Rui Oliveira Lopes, Tran Hoai, Liam C. Kelley, and Phan Le Ha) for those interested in the Special Issues projects intended for the Global Vietnam journal published by Amsterdam University Press (Location: P.18)

13:30-15:00 ✧ Phiên toàn thể 3 / Keynote Session 3

Keynote: Heritage Tourism and Museum Diplomacy / Du Lịch Di Sản và Ngoại Giao Bảo Tàng

Date and Time: 13:30 – 15:00 (3/8)
Location: Main Conference Hall/ Hội Trường Lớn
Chair: Liam C. Kelley (Universiti Brunei Darussalam)

Speakers: Dao Truong/Truong Van Dao (Universiti Brunei Darussalam) and Tran Nguyen Khang (USSH, VNU HCMC)

15:00-15:30 ✧ Giải lao / Break

15:30-17:30 ✧ Phiên Song Song 06 / Session 06

Panel 38: Khai thác di sản trong công nghiệp văn hóa: tiềm năng và thách thức (#1)

Time: 15:30-17:30 (3/8)

Location: P.16

Chair: Pham Quynh Phuong (Khoa Các khoa học liên ngành, VNU Hanoi)

Giới trẻ và sự phục hồi nghề thủ công truyền thống ở Hà Nội

Lư Thị Thanh Lê and Nguyễn Lan Chi (Khoa Các khoa học liên ngành, VNU Hanoi)

Liệu công nghiệp văn hóa có làm “biến chất” di sản? Sáng tạo di sản, phản ứng từ cộng đồng và vấn đề phương pháp luận trong sáng tạo di sản

Mai Thị Hạnh (Khoa Các khoa học liên ngành, VNU Hanoi)

Khi Công nghiệp văn hóa tương hội Hoàng tộc: Chỉnh trang đô thị với các dinh thự lịch sử và những vấn đề liên quan nhìn từ trường hợp Phủ đệ ở Việt Nam

Nguyễn Tiến Dũng (Đại học Văn hóa Hà Nội), Trần Văn Dũng (Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế), Nguyễn Kỳ Nam (USSH, VNU Hanoi), Phan Quang Anh (Khoa Các khoa học Liên ngành, VNU Hanoi) and Mai Van Duoc (University of Science, Huế University)

Vai trò của di sản kiến trúc Hội quán Quảng Đông trong các dự án nghệ thuật thông qua 2 kỳ lễ hội Thiết kế Sáng tạo

Nguyễn Thế Sơn (Khoa Các khoa học liên ngành, VNU Hanoi)

Panel 39: Performing Arts

Time: 15:30-17:30 (3/8)

Location: P.17

Chair: Jamie Gillen (University of Auckland)

Performing Arts Troupes as Living Heritage in Vietnam

Stan BH Tan-Tangbau (Nanyang Academy of Fine Arts)

Preserve and Promote the Art of Tuong in Hoi An

Le Ho Hoang Yen (Ho Chi Minh City University of Culture)

Can contemporary Vietnamese theatre be heritage? / Sân khấu đương đại Việt Nam có thể là một di sản?

Yuko Nobe (Taisho University)

Braille Music Application for The Visually Impaired

Do Phan Quynh Trang, Dong Thi Hai Yen, Lam Vu An, Nguyen Khanh Thuy Duong and Tran Thi Ngoc Quynh (Fulbright University Vietnam)

Panel 40: Preserving Heritage

Time: 15:30-17:30 (3/8)

Location: P.18

Chair: Le Phuoc Anh (School of Interdisciplinary Studies, VNU Hanoi)

Tuồng Huế, Việt Nam: thực hành cơ thể và ký ức văn hóa trong bối cảnh thành phố di sản văn hóa thế giới

Nguyễn Thanh Hải (Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế)

Bảo tồn kho tàng di sản phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững ở Việt Nam

Trương Quốc Bình (Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế)

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Minh Quang (Trường Đại học Hoa Sen) and Lê Thị Quỳnh Nga (USSH, VNU Hanoi)

Tương lai nào cho di sản kiến trúc thời thuộc địa ở thành phố Hải Phòng?

Nguyễn Thị Hoài Phương (USSH, VNU Hà Nội)

Panel 41: The World and Vietnam

Time: 15:30-17:30 (3/8)

Location: P.20

Chair: Tran Nguyen Khang (USSH, VNU HCMC)

Legal Framework for Cultural Heritage Repatriation: International Experience and Vietnamese Law

Le Anh Van (Thai Binh Duong University)

Cambodian Private International Law: History and Overview

Nobumichi Teramura (Universiti Brunei Darussalam)

Follow-sourcing and Risk Management of Korean Electronics Industry in Northern Vietnam

Kim Seonghun (Seoul National University)

Panel 42: Buddhist Heritage

Time: 15:30-17:30 (3/8)

Location: P.21

Chair: Duong Van Bien (Universiti Brunei Darussalam)

Vietnamese Buddhist Heritage: Syncretism and Pragmatism

To Hai Anh (Tomsk State University)

From Cư trần lạc đạo to Hiện pháp lạc trú: The Source and Vitality of Thích Nhất Hạnh’s Mindfulness Zen

Nguyen Thi Ha An (HCMC University of Education)

Shakyamuni Buddha Statue in Vietnamese Cultural Life (Tượng Phật Thích ca trong đời sống văn hóa người Việt)

Đào Mạnh Đạt (Faculty of Interdisciplinary Sciences, VNU)

Nghiên cứu trang trí trên chuông đồng tại một số chùa cổ tại Hội An, phục vụ trong công tác bảo tồn văn hóa Phật giáo

Nguyễn Thị Hiền Lê, Phan Lê Chung (Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế) and Lê Thị Thu Hương (Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

Panel 43: Smart Tourism and Virtual Heritage

Time: 15:30-17:30 (3/8)

Location: P.22

Chair: V. Dao Truong (Universiti Brunei Darussalam)

Impact of Smart Tourism Technology on Tourists’ Quality of Experience at Heritage Sites in Vietnam: A case study in Hanoi and Ho Chi Minh City

Nguyen Thi Xuyen (Hanoi University of Industry) and Dang Thi Phuong Anh (USSH, VNU Hanoi)

Unlocking the Potential of Tourist Engagement in Co-Creating Value for Heritage Management on Social Media

Pham Huong Trang (RMIT Vietnam) and Dang Thi Phuong Anh

Digitalization and Cultural Heritage Management: A Dynamic Capability Approach

Trương Thị Thu Hà (Yuan Ze University and Hue University)

Digital Twins và ứng dụng trong bảo tồn di sản kiến trúc

Nguyen Ngoc Huyen (USSH, Hanoi National University)

Panel 44: Approaches to Education and Heritage

Time: 15:30-17:30 (3/8)

Location: P.23

Chair: Ngo Thi Diem Hang (Garden Grove High School, South Australia)

Heritage Reproduction in an Idea of Adventure Game for Learning Vietnamese Culture and Language

Tran Thi Minh (Nguyen Tat Thanh University)

Mothering Children with Autistic Disorder Spectrum in Vietnam: A Narrative Inquiry

Nguyen Hai Anh (University of Language and International Studies, VNU Hanoi)

A Proposal to Cultivate Kids Philosophy in Vietnam

David Pickus (The American University in Vietnam)

In a Dialogue with Cultural Heritage: Building a Model of Heritage Education through Experiential Learning

Nguyễn Thị Thanh Mai (School of Interdisciplinary Studies, VNU Hanoi) and Ha Tu Anh (FPT University, Hanoi)

Roundtable 05: “Waging Peace in Vietnam”: The Unknown Story of Dissent within U.S. Armed Forces during America’s War in Vietnam

Time: 15:30-17:30 (3/8)

Location: P.30 (2nd floor/ tầng 2)

Chair: Ron Carver (Institute for Policy Studies)

Participants: Tran Xuan Thao (War Remnants Museum), Doug Rawlings (University of Maine) and Chuck Searcy (Project RENEW)

Roundtable 06: “Không Gian, Truyền Thống, và Hiện Đại trong Kiến Trúc và Cảnh Quan Vườn Khu Vực Bắc Á” / Scholarly Discussion on “Space Construction and Landscape Architecture in East Asia”

Time: 15:30-17:30 (3/8)

Location: P.19

Chair: Nguyen Su (VASS & Waseda University)

Participants: TS. Phan Thanh Hải (Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) and KTS. Hồ Viết Vinh (ĐH Kiến Trúc TP. HCM, Giám đốc Quỹ sáng tạo Lê Bá Đảng)

19:00-21:00 ✧ Khai mạc Tác phẩm Sắp Đặt “Dạ Khúc Mưa” / Opening of the Art Installation “Melody of Rain” & Poetry Night

Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị, 17 Lê Lợi, Huế

Khai mạc Tác phẩm Sắp Đặt “Dạ Khúc Mưa” / Opening of the Art Installation “Melody of Rain” & Poetry Night

Địa điểm / Location: Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị, 17 Lê Lợi, Huế

Ý tưởng tác phẩm / Concept: Phan Lê Hà

Thực hiện tác phẩm / Execution: Trần Quang Trung and Phan Lê Hà

Đêm Thơ-Nhạc do Paul Christiansen và Phan Lê Hà điều hành / Poetry Night led by Paul Christiansen and Phan Lê Hà
Light Snacks Provided

Paul Christiansen is the author of Beneath Saigon’s Chò Nâu (Phương Nam Publishing House), a bilingual collection of essays; the editor and curator of In My Ear, Your Voice Still Flickering // Bên tai tôi, giọng người vẫn chờn vờn, a three-part bilingual collection of Vietnamese art and literature and the co-editor of A Rainy Night in the City (Hanoi Publishing House), a bilingual anthology of short stories. He is currently the Content Director at Saigoneer.

Phan Lê Hà, a professor in the field of education, has also authored poems, short novels and stories in English and Vietnamese. Under her pen-name Thạch Thảo, Phan Lê Hà had her Phía Sau Những Cánh Cửa // Behind Doors, a short novel, published in 2017 by The World Publishing House, Hanoi. The second volume of this novel is upcoming, and it is titled Phía Sau Những Cánh Cửa – Dạ Khúc Mưa // Behind Doors – The Melody of Rain. These two volumes have been the main inspirations for her installation works co-created with other artists and architects, with the first installation introduced in Hanoi in September 2022 and the follow-up one in Hue in August 2023.

Over the years, Phan Lê Hà has collaborated with artists and musicians to write songs and make albums, which include “Người Nghệ Sỹ Đường Phố” (Street Musicians) with Bao Dat, “Nhìn Lại” (Looking Back) with Ngo Hong Quang, and “Poetry Jazz The Muse” (Nàng Thơ) with Nguyen Bao Long and Pham Ha Linh. Eight songs in the upcoming album entitled “Những Con Sông Ngón Tay,” a collaboration with Tran Duc Minh and Tran Thu Ha (Ha Tran), were from her poems and lyrics. After many years of hesitation, in 2023 Phan Le Ha finally put together two poetry collections – Hey, Women of A New Age // Ớ Tân Thời and Soulmates // Tri Kỷ – for printing under the Women’s Publishing House.