Thông Báo Nộp Bài

Hội thảo Engaging With Vietnam lần thứ 10 trân trọng kính mời quý vị gửi bài tham dự. Hiện giờ Hội thảo chỉ yêu cầu quý vị gửi tóm tắt bài báo cáo của mình. Qúy vị có thể gửi tóm tắt bài trình bày cá nhân (tối đa 300 từ) hoặc cũng có thể tự lập các ban chuyên đề/tiểu ban (panel) và gửi tóm tắt đề xuất tới hội thảo (tối đa 500 từ cho đề xuất tổng quan, và tối đa 300 từ cho từng báo cáo riêng trong tiểu ban). Ngoài các báo cáo khoa học, Hội thảo cũng rất mong nhận được những đề xuất về ý tưởng thông qua các hình thức trình bày khác như triển lãm, sắp đặt, nhiếp ảnh, phim, kịch, và phóng sự.

Hạn nộp bài hội thảo: 30/9/2018

Thông báo kết quả: 20/10/2018

Nếu quý vị cần thư nhận bài sớm để xin hỗ trợ đi lại từ cơ quan mình hay từ các đơn vị và tổ chức khác, xin quý vị vui lòng thông báo cho hội thảo biết trước. Trong trường hợp quý vị biết về hội thảo sau khi đã hết hạn nộp đề xuất và có mong muốn tham gia, xin quý vị vui lòng liên lạc với BTC qua hòm thư hội thảo.

Đăng ký nộp bài thuyết trình cá nhân

Trình bày cá nhân: tối đa 30 phút, bao gồm thời gian thảo luận và câu hỏi.

Đăng ký nộp bài thuyết trình cá nhân

Đăng ký nộp đề xuất tiểu ban

Trình bày theo tiểu ban: (khuyến khích mỗi tiểu ban tối đa 4 bài): tổng thời gian cho một tiểu ban là 120 phút, bao gồm thời gian thảo luận và câu hỏi.

Đăng ký nộp bài thuyết trình cá nhân