Thông tin về khách sạn ở Phan Thiết sẽ sớm được thông báo!!!

Hotel

Loại phòng
Categories

Lọai giường
Bed types

Giá đặt
Price

Grand Silverland Hotel

Deluxe

Premiere Deluxe

Double/Twin

Double/Twin

1.981.000

2.388.000

Silverland Yen Hotel

Deluxe

Premiere Deluxe

Double/Twin

Double/Twin

1.764.000

2.171.000

Silverland Charner Hotel

Premiere Deluxe

Executive

Double/Twin

Double/Twin

1.992.000

2.255.000

Deluxe

Super Deluxe

Luxury

Suite

Victory Suite

Single/Twin

Single/Twin

Single/Twin

Double

Double

Single/Double Use

45 US$ /
55 US$

55 US$ /
65 US$

80 US$ /
90 US$

90 US$ / 110 US$

150 US$/ 170 US$

Liberty Hotel Saigon Greenview

Deluxe

Premiere Deluxe

Executive Deluxe

LGV Signature

LGV Suite

Double/Twin

Double/Twin

Double/Twin

Double/Twin

Double

Single/Double Use

980.000 / 113.0000

1.150.000 / 1.300.000

1.300.000 / 1.450.000

1.600.000 / 1.700.000

2.200.000 / 2.350.000

A25 Hotel (Nguyen Trai St.)

Superior

Deluxe

VIP

VIP Suite

Double/Twin​

Double/Twin​

Double/Twin

Double

1,000.000

1.080.000

1.250.000

1.660.000

A25 Hotel (19A Bui Thi Xuan St.)

Standard

Superior

Deluxe

Family Suite

Apartment

Double

Double

Double/Twin

Double

Twin

640.000

740.000

910.000

950.000

1.080.000

A25 Hotel (13 Bui Thi Xuan St.)

Superior

Deluxe

Family Suite

Apartment

Double

Double/Twin​

Double/Twin

Twin

640.000

750.000

910.000

1.080.000

Thanh Long Tan Hotel

Superior Double

Superior Triple

Deluxe Double

Family Suite

Double

Double

Double

Double

23 US$

35 US$

35 US$

45 US$

USSH, VNU-HCM

Guest House

Single Room

Twin Room

Super Twin Room

Single

Twin

Twin

350.000

400.000

450.000

DMA Service Center

Guest House

Twin Room

Dormitory Room

Super Twin Room

Triple Room

Super Dormitory Room

Twin

6 Beds (no air-con)

Double/Twin

3 Beds

5 Beds

450.000

450.000

500.000

550.000

620.000