Diễn Giả & Phiên Toàn Thể​

Invited Speakers & Discussants

PLH 400
Phan Lê Hà

University of Hawaii and Universiti Brunei Darussalam

LK 300
Liam C. Kelley

University of Hawaii and Universiti Brunei Darussalam

Ngo Thi Phuong Lan
Ngô Thị Phương Lan

University of Social Sciences and Humanities, VNU-HCMC

KTH 400
Khuất Thu Hồng

Institute for Social Development Studies

Tran Kien final
Trần Kiên

School of Law, VNU, Hanoi

SS 400b
Simon Soon

University of Malaya

Vo Van Sen
Võ Văn Sen

University of Social Sciences and Humanities, VNU, HCM

NA
Noor Azam

University Brunei Darussalam

MS 300
Miriam Stark

University of Hawaii at Manoa

NHC 400
Nguyễn Hoa Cương

Ministry of Planning and Investment

GS
Gerard Sasges

National University of Singapore

Tran Khang
Trần Nguyên Khang

USSH, VNU, Hồ Chí Minh City

Tran Le Hoa
Trần Lê Hoa Tranh

University of Social Sciences and Humanities, VNU, HCM

Vu Minh Hoang_speaker
Vũ Minh Hoàng

Cornell University

Dao Le Na 400
Đào Lê Na

University of Social Sciences and Humanities, VNU, HCM

Prof Lisa Stenmark PIC
Lisa Stenmark

San Jose State University

Phiên Toàn Thể​

Các phiên toàn thể đầy gai góc và có tính liên ngành luôn là một tâm điểm của chuỗi Hội thảo Kết Nối Việt Nam. Hội thảo năm nay tiếp tục mang đến cho quý vị nhiều phiên toàn thể do các học giả đầu ngành đảm nhận, xoay quanh những vấn đề và câu hỏi liên quan đến những đối cực, quá trình phân cực, lăng kính lưỡng phân trong kiến tạo tri thức. Những phiên toàn thể trọng điểm bao gồm:

• Đối thoại liên ngành bàn luận về sự tham gia của Việt Nam vào quá trình sáng tạo tri thức thông qua việc sử dụng và sang đoạt các diễn ngôn đối cực có tính/quy mô toàn cầu;
• Sự kiến tạo tri thức trong xã hội Việt Nam và xã hội Mỹ thời hiện đại xoay quanh một số sự kiện bản lề và những diễn ngôn có tính đối cực gắn với chúng: Ví dụ, “Đổi Mới” đối với Việt Nam, và “Cuộc chiến Việt Nam” đối với nước Mỹ;
• Định dạng, mổ xẻ những đối cực và diễn ngôn lưỡng phân thường ẩn trong chính sách, cải cách, ý tưởng đề xuất, và thực hành trong các lĩnh vực như giáo dục, du lịch, kinh tế, và xã hội học;
• Những đối cực và diễn ngôn lưỡng phân thường thấy trong lĩnh vực phát triển và khoa học pháp luật: Việt Nam trong tương quan với các nơi khác