Hotel Packages/Gói Khách Sạn

Please find below accommodation and transportation packages for staying in HCMC and Phan Thiet, and for travel between hotels in Phan Thiet and the conference site.

These packages DO NOT INCLUDE transportation between HCMC and Phan Thiet. If you would like to book a round-trip train/bus ticket for traveling between HCMC and Phan Thiet, and did not already do so when you registered, you may still do so here.

For any  questions, please contact engagingwithvietnam(at)gmail(dot)com with the subject title “Hotel.”

Dưới đây là thông tin trọn gói về khách sạn ở TP.HCM, Phan Thiết và đưa đón từ khách sạn ở Phan Thiết tới Đại học Phan Thiết – nơi diễn ra hội thảo trong thời gian 17-21/12/2018.

Xin lưu ý: các gói trên không bao gồm vé tàu/xe giữa TPHCM và Phan Thiết. Nếu quý vị nào chưa mua vé và muốn đặt thêm hạng mục này với hội thảo, quý vị cũng có thể đặt mua tại đây

Nếu quý vị có câu hỏi gì xin vui lòng liên lạc qua hòm thư hội thảo engagingwithvietnam(at)gmail(dot)com và ghi rõ tiêu đề “Khách sạn.

7 Nights (HCMC + Phan Thiet + HCMC) Hotels + Conference Transportation

Khách Sạn 7 Đêm (HCMC + Phan Thiet + HCMC) & Conference Transportation

PACKAGE / GÓI #01

• Accommodation at 2 star hotels in HCMC (check in 15/12 – check out 17/12; and 1 night on 21/12) and Phan Thiet (check in 17/12 – check out 21/12) for a double occupancy room, including breakfast.

• Transportation between hotel and the conference venue in Phan Thiet (from 17/12 -21/12).

• Khách sạn 2 sao ở Tp HCM (check in 15/12 – check out 17/12; 01 đêm 21/12) và khách sạn 2 sao ở Phan Thiết (check in 17/12 – check out 21/12); Lưu ý: đây là giá phòng đôi (2 người 1 phòng) bao gồm Ăn sáng.

• Đưa đón từ khách sạn ở Phan Thiết đến địa điểm hội thảo ở Phan Thiết (từ ngày 17/12 -21/12).

PayPal (USD): $328 (Includes 17% PayPal taxes and fees)

Bank Transfer/Chuyển khoản (VND): 5.950.000 (Includes 10% VAT)

Bank Transfer/Chuyển khoản (USD): $308 (Includes 10% VAT)

PACKAGE / GÓI #02

• Accommodation at 3 star hotels in HCMC (check in 15/12 – check out 17/12; and 1 night on 21/12) and Phan Thiet (check in 17/12 – check out 21/12) for a double occupancy room, including breakfast.

• Transportation between hotel and the conference venue in Phan Thiet (from 17/12 -21/12).

• Khách sạn 3 sao ở Tp HCM (check in 15/12 – check out 17/12; 01 đêm 21/12) và khách sạn 3 sao ở Phan Thiết (check in 17/12 – check out 21/12); Lưu ý: đây là giá phòng đôi (2 người 1 phòng) bao gồm Ăn sáng.

• Đưa đón từ khách sạn ở Phan Thiết đến địa điểm hội thảo ở Phan Thiết (từ ngày 17/12 -21/12).

PayPal (USD): $511 (Includes 17% PayPal taxes and fees)

Bank Transfer/Chuyển khoản (VND): 9.350.000 (Includes 10% VAT)

Bank Transfer/Chuyển khoản (USD): $480 (Includes 10% VAT)

6 Nights (HCMC + Phan Thiet) Hotels + Conference Transportation

Khách Sạn 6 Đêm (HCMC + Phan Thiet) & Conference Transportation

PACKAGE / GÓI #03

• Accommodation at 2 star hotels in HCMC (check in 15 – check out 17/12) and Phan Thiet (check in 17/12 – check out 21/12) for a double occupancy room, including breakfast.

• Transportation between hotel and the conference venue in Phan Thiet (from 17/12 -21/12).

• Khách sạn 2 sao ở Tp HCM (check in 15 – check out 17/12) và khách sạn 2 sao ở Phan Thiết (check in 17/12 – check out 21/12); Lưu ý: đây là giá phòng đôi (2 người 1 phòng), bao gồm Ăn sáng.

• Đưa đón từ khách sạn ở Phan Thiết đến địa điểm hội thảo ở Phan Thiết (từ ngày 17/12 -21/12).

PayPal (USD): $281 (Includes 17% PayPal taxes and fees)

Bank Transfer/Chuyển khoản (VND): 5.100.000 (Includes 10% VAT)

Bank Transfer/Chuyển khoản (USD): $264 (Includes 10% VAT)

PACKAGE / GÓI #04

• Accommodation at 3 star hotels in HCMC (check in 15 – check out 17/12) and Phan Thiet (check in 17/12 – check out 21/12) for a double occupancy room, including breakfast.

• Transportation between hotel and the conference venue in Phan Thiet (from 17/12 -21/12).

• Khách sạn 3 sao ở Tp HCM (check in 15 – check out 17/12) và khách sạn 3-4 sao ở Phan Thiết (check in 17/12 – check out 21/12); Lưu ý: đây là giá phòng đôi (2 người 1 phòng) bao gồm Ăn sáng.

• Đưa đón từ khách sạn ở Phan Thiết đến địa điểm hội thảo ở Phan Thiết (từ ngày 17/12 -21/12).

PayPal (USD): $433 (Includes 17% PayPal taxes and fees)

Bank Transfer/Chuyển khoản (VND): 7.950.000 (Includes 10% VAT)

Bank Transfer/Chuyển khoản (USD): $407 (Includes 10% VAT)

5 Nights (Phan Thiet + HCMC) Hotels + Conference Transportation

Khách Sạn 5 Đêm (Phan Thiet + HCMC) & Conference Transportation

PACKAGE / GÓI #05

• Accommodation at a 2 star hotel in Phan Thiet (check in 17/12 – check out 21/12) and one night at a 2 star hotel in HCMC (21/12) for a double occupancy room, including breakfast.

• Transportation between hotel and the conference venue in Phan Thiet (from 17/12 -21/12).

• Khách sạn 2 sao ở Phan Thiết (check in 17/12 – check out 21/12) và ks 2 sao ở HCM đêm 21/12; Lưu ý: đây là giá phòng đôi (2 người 1 phòng), bao gồm Ăn sáng.

• Đưa đón từ khách sạn ở Phan Thiết đến địa điểm hội thảo ở Phan Thiết (từ ngày 17/12 -21/12).

PayPal (USD): $234 (Includes 17% PayPal taxes and fees added at checkout)

Bank Transfer/Chuyển khoản (VND): 4.200.000 (Includes 10% VAT)3

Bank Transfer/Chuyển khoản (USD): $220 (Includes 10% VAT)

/

PACKAGE / GÓI #06

• Accommodation at a 3-4 star hotel in Phan Thiet (check in 17/12 – check out 21/12; and one night at a 3 star hotel in HCMC (21/12) for a double occupancy room, including breakfast.

• Transportation between hotel and the conference venue in Phan Thiet (from 17/12 -21/12).

• Khách sạn 3-4 sao ở Phan Thiết (check in 17/12 – check out 21/12) và ks 3 sao ở HCM đêm 21/12; Lưu ý: đây là giá phòng đôi (2 người 1 phòng) ), bao gồm Ăn sáng.

• Đưa đón từ khách sạn ở Phan Thiết đến địa điểm hội thảo ở Phan Thiết (từ ngày 17/12 -21/12).

PayPal (USD): $359 (Includes 17% PayPal taxes and fees)

Bank Transfer/Chuyển khoản (VND): 6.500.000 (Includes 10% VAT)

Bank Transfer/Chuyển khoản (USD): $337 (Includes 10% VAT)

4 Nights (Phan Thiet) Hotel + Conference Transportation

Khách Sạn 4 Đêm (Phan Thiet) & Conference Transportation

PACKAGE / GÓI #07

• Accommodation at a 2 star hotel in Phan Thiet (check in 17/12 – check out 21/12) for a double occupancy room, including breakfast. 

• Transportation between hotel and the conference venue in Phan Thiet (from 17/12 -21/12).

• Khách sạn 2 sao ở Phan Thiết (check in 17/12 – check out 21/12); Lưu ý: đây là giá phòng đôi (2 người 1 phòng) bao gồm Ăn sáng.

• Đưa đón từ khách sạn ở Phan Thiết đến địa điểm hội thảo ở Phan Thiết (từ ngày 17/12 -21/12).

PayPal (USD): $188 (Includes 17% PayPal taxes and fees)

Bank Transfer/Chuyển khoản (VND): 3.300.000 (Includes 10% VAT)

Bank Transfer/Chuyển khoản (USD): $174 (Includes 10% VAT)

/

PACKAGE / GÓI #08

• Accommodation at a 3 or 4 star hotel in Phan Thiet (check in 17/12 – check out 21/12) for a double occupancy room, including breakfast.

• Transportation between hotel and the conference venue in Phan Thiet (from 17/12 -21/12).

• Khách sạn 3-4 sao ở Phan Thiết (check in 17/12 – check out 21/12); Lưu ý: đây là giá phòng đôi (2 người 1 phòng), bao gồm Ăn sáng.

• Đưa đón từ khách sạn ở Phan Thiết đến địa điểm hội thảo ở Phan Thiết (từ ngày 17/12 -21/12).

PayPal (USD): $281 (Includes 17% PayPal taxes and fees)

Bank Transfer/Chuyển khoản (VND): 5.100.000 (Includes 10% VAT)

Bank Transfer/Chuyển khoản (USD): $264 (Includes 10% VAT)

Check Availability